logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Dane ogólne

„Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km”.

 Numer Kontraktu:  20/D/2014/2015/2016
 Wartość Kontraktu:  410 057 301,72 PLN (brutto)
 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:  2016 - 2018
 Data rozpoczęcia Kontraktu:  17.02.2016
 Data zakończenia Kontraktu:  06.05.2019

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Numer Projektu: POIS.03.01.00-00-0016/16-01
Data podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie: 23.09.2019
Wartość całkowita projektu: 1 219 654 475,48 PLN
Wysokość dofinansowania z Uni Europejskiej: 779 557 498,30 PLN
Wartość całkowita kontraktu: 455 783 646,67PLN

 

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zmawiający.

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2; 15-703 Białystok 
tel.: + 48 85 664 58 37 
e-mail: sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl

Konsultant

TPF Sp. z o.o. 
ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa 
tel.: + 48 22 57 58 110 
fax: + 48 22 57 58 111

Biuro Konsultanta

TPF Sp. z o.o. 
ul. Grota Roweckiego 3 
07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca Robót

Konsorcjum firm:

PORR S.A.
Ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

UNIBEP S.A.
ul. 3-go Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

 

Strony internetowe odcinków wchodzących w skład Projektu: