logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Podpisanie umowy Wykonawcy Robót

W dniu 17 lutego 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą tj. konsorcjum firm: PORR S.A. i UNIBEP S.A.

W dniu 17 lutego 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą tj. konsorcjum firm: PORR S.A. i UNIBEP S.A. na „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km”.