logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 01.04.2019r. do 07.04.2019r.

W okresie od 01.04.2019r. do 07.04.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Umocnieniem rowów prefabrykatem
 • Montażem bariery U-12
 • Montażem bariery U-12a
 • Umocnieniem skarp i rowu prefabrykatem
 • Wykopem rowu
 • Profilowaniem skarp i pobocza
 • Odhumusowaniem DT-2
 • Nasypem DT1 i DT2
 • Podbudową z kruszywa DD9
 • Podbudową AC 22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8 cm DD9 0+375-0+434, 0+700-0+860
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD11 2+290-3+900
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD12 0+000-0+088, 0+300-0+832
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD09 0+000-0+434, 0+700-0+860
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD15 0+000-0+800
 • Umocnieniem rowów ściekiem prefabrykowanym  typu korytkowego na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i ławie z pospółki żwirowej gr. 10 cm trasa główna
 • Umocnieniem skarp rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm trasa główna
 • Rondem nr 5
 • Rondem nr 6
 • Rondem nr 7
 • Nasadzeniem poz. 3. Corylus avellana
 • Nasadzeniem poz.. 10. Rubus plicatus (zamiana na głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna)
 • Kołkowaniem drzew
 • Profilowaniem terenu płaskiego
 • Profilowaniem podbudowy z kruszywa
 • Wykopem DT-2
 • Wykonaniem linii P10
 • Wykonaniem linii P11
 • Wykonaniem linii P12
 • Wykonaniem linii P13
 • Wykonaniem linii P14
 • Montażem słupków
 • Montażem znaków
 • Montażem wysiegnika
 • Montażem tablic
 • Montażem kratownic