logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 01.05.2017r. do 07.05.2017r.

W okresie od 01.05.2017r. do 07.05.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Nasypem z dokopu: łącznica Ł1 węzeł Nagoszewo
 • Zdjęciem warstwy humusu: 543+700-544+100 L
 • Plantowaniem poboczy DD16 3+700 - 4+330 L i P
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów  MS 20D
 • Montażem zbrojenia WS 25 SP - chodnik
 • Betonem klasy C20/25 (B25) MS 20B, C
 • Deskami gzymsowymi prefabrykowanymi z polimerobetonu WS 25 SL
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN: TG  544+832 - 544+912 str P (w.8)
 • Nasypem z dokopu: TG km 537+000 - 537+900 L, TG km 540+440 - 540+583 str. P  (warstwa 1), TG km 538+400 - 538+530 str. P  (pas rozdziału), DD13  3+650 - 3+950 (warstwa 1), DD15  0+300 - 0+650 (warstwa 1), TG km 544+980 - 545+075 str. P
 • Podbudową z KŁSM,  20 cm: DD15 1+850-1+898,  DD14 0+000-0+100 (II warstwa)
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 11 w km 3+080-4+400
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 12 w km 1+000-1+900
 • Odhumusowaniem S-8 w km 534+100-534+230
 • Nasypem na łącznicy 4.4 w km 0+150-0+286
 • Nasypem na S-8 w km 532+400-532+700
 • Nasypem na S-8 w km 533+400-532+650
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych podpory A i C nitka lewa Ms-12
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na UN Md-12a
 • Demontażem podparcia belek głównych Ms-12a nitka lewa
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na odkładzie Ms-12
 • Montażem kotew talerzowych na UN nitki prawej Ws-15
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi nitki prawej Ws-15
 • Montażem deskowania UN nitki prawej Ms-16
 • Zbrojeniem i deskowaniem gzymsów i dylatacji modułowej podpory A Wd-19
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty przejściowej przy podporze B Md-20a
 • Betonowaniem płyty przejściowej przy podporze B Md-20a
 • Wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na obiekcie Md-20a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ33a
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ39a
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ33a
 • Betonowaniem warstwy ochronnej Pz-35b
 • Wykonaniem przepustów