logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.03.2019r. do 10.03.2019r.

W okresie od 04.03.2019r. do 10.03.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem bariery H2/W4
 • Studnią SKO 4
 • Kanalizacją dwuotworową na kanale technologicznym 110
 • Obróbką przepustów GRP kostką kamienną 4/6
 • Wykopem rowu DD12 0 +280 - 0+350
 • Profilowaniem skarp DD12 0 +280 - 0+350
 • Wykopem rowu Ł4.3 0+220 - 0+285
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5 DD12 0+300 - 0+500
 • Nasypem DD12 0+000 - 0+050
 • Kostką chodnik DD11
 • Obrzeżami chodnikowymi DD11
 • Krawężnikiem DD11
 • Opornikiem DD11
 • Montażem wygrodzeń dla pieszych U-12a Węzeł Dybki
 • Wykończeniem gzymsów murów oporowych WS-15
 • Wykończeniem gzymsów murów oporowych WS-21
 • Wykonaniem schodów skarpowych MD-20A
 • Plantowaniem skarp  DD-16 5+280 - 5+330L, DD-14 1+560 - 1+700P   
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasypDD-16 5+280 - 5+330L, DD-14 1+560 - 1+700P
 • Plantowaniem skarp  DD-16 5+250 - 5+280 L, DD-14 1+700 - 1+750 P , DD-14 1+370 - 1+460 L     
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp:   DD-16 5+280 - 5+330 L, DD-14 1+560 - 1+700 P
 • Plantowaniem skarp   DD-16 5+160 - 5+180L, 5+222 - 5+250L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp DD-16 5+160 - 5+180L, 5+222 - 5+250L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp DD-16 5+140 - 5+160L
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 31.5/63,  grub. 25 cm  (zjad przy OUD)
 • Plantowaniem skarp  DD-16 5+140 - 5+160L
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 31.5/63,  grub. 25 cm  DD-16 4+237L, 4+266P
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp  DD-16 5+140 - 5+160L
 • Plantowaniem skarp  DD-16 5+140 - 5+184P
 • Nasadzeniem Cornus sanguinea "Winter Beauty"
 • Nasadzeniem Euonymus verrucosus
 • Nasadzeniem Viburnum opulus "Roseum"
 • Nasadzeniem Euonymus Verrucosus tzmielina brodawkowata
 • Nasadzeniem Larix decidua 'Polonica' modrzew
 • Obróbką kratek ściekowych
 • Wykop rowu
 • Profilowaniem skarp
 • Ściekiem skarpowym
 • Wykonaniem nasypu
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5
 • Nasypem stożek
 • Odhumusowaniem