logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.04.2016r. do 10.04.2016r.

W okresie od 04.04.2016r. do 10.04.2016r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • ułożeniem chudego betonu na obiekcie WD-19 (podpora B i C),
  • wykopem pod fundamenty podpór C i D obiektu WS-15,
  • wykonaniem ścianki szczelnej na obiekcie MS-16,
  • ułożeniem chudego betonu na obiekcie WS-15 (podpora C i D),
  • robotami porządkowymi po wycince i utylizacją gałęzi,
  • odhumusowaniem DD10 (0+400 - 0+750),
  • odhumusowaniem S8 (530+750 - 534+600).