logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.02.2018r. do 11.02.2018r.

W okresie od 05.02.2018r. do 11.02.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Posadowieniem studni Sp19.1
 • Posadowieniem wylotu W20
 • Montażem fundamentów
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Stawianiem słupów
 • Montażem opraw + wysięgniki
 • Wykonaniem nasypu z dokopu - zasypka PZ49
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ43 NL
 • Wykopem pod fundament PZ44 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem fundamentu pod prefabrykaty PZ44 NL
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ47 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ47 NL
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na murze 4.1 i 4.4 UN Ws-15
 • Deskowaniem płyty przejściowej za podporą D n lewa WS-15
 • Betonowaniem płyty przejściowej za podporą D n lewa WS-15
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod oczep 4.2 i 4.3 WS-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem ścianki zaplecznej n prawa podpora B MS-16
 • Montażem deskowania UN przęsło 2-3 segment środkowy Wd-17
 • Montażem rusztowania UN przęsło 3-4 segment środkowy Wd-17
 • Montażem zbrojenia płyty UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-17
 • Montażem rusztowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Montażem rusztowania UN przęsło 2-3 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Montażem deskowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Betonowaniem płyt przejściowych n lewa WS-18
 • Demontażem deskowania UN n lewa MS-20
 • Demontażem deskowania UN n prawa WS-21
 • Montażem rusztowania UN n lewa WS-21
 • Montażem deskowania UN n lewa WS-21
 • Zbrojeniem pali pod oczep na murach oporowych Ws-21
 • Betonowaniem pali pod oczep na murach oporowych WS-21
 • Wykonaniem podbudowy z płyt drogowych pod UN segment środkowy przęsło 1-2 Wd-23
 • Montażem rusztowania pod UN segment środkowy przęsło 1-2 WD-23
 • Montażem barier MD-12A
 • Montażem barier WD-19
 • Przeciskiem 3x13
 • Przeciskiem 2x18
 • Przeciskiem 2x5,5
 • Przeciskiem
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Posadowieniem wylotu W19.1
 • Uzbrojeniem separatora, osadnika
 • Rozbiórką igłofiltrów
 • Posadowieniem studni D20, D19.19