logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.03.2018r. do 11.03.2018r.

W okresie od 05.03.2018r. do 11.03.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Szalowaniem i betonowaniem płyty dennej PZ44 NL
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ49 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ49 NL
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ44 NL
 • Montażem prefabrykatów PZ45 NL
 • Demontażem deskowania płyty Kp-14
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na murze 4.1 i 4.4 Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepu segment 2 mur 4.2 Ws-15
 • Deskowaniem oczepu segment 4 mur 4.2 Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na lewej nitce UN Ws-15
 • Zbrojeniem UN segment skrajny od Ostrow. przęsło 1-2 Wd-17
 • Zbrojeniem UN segment skrajny od Ostrow. przęsło 2-3 Wd-17
 • Rusztowaniem i deskowaniem UN segment skrajny od Ostrow. przęsło 2-3 Wd-17
 • Rusztowaniem i deskowaniem UN segment skrajny od Ostrow. przęsło 3-4 Wd-17
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem wnęk na bloki kotwiące nitka lewa MS-20
 • Demontażem deskowania UN nitki lewej Ms-20
 • Montażem kolektorów odwodnieniowych pod prawa i lewa nitka UN Ms-20
 • Zbrojeniem UN nitki lewej Ws-21
 • Montażem elementów sprężenia w UN nitki lewej (rury spiro)Ws-21
 • Montażem elementów odwodnienia- wpusty i sączki w płycie UN nitka lewa Ws-21
 • Montażem deskowania ścianki zaplecznej podpora A nitka prawa Ws-21
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem pali pod oczep muru oporowego Ws-21
 • Zbrojeniem płyty UN segment środkowy przęsło 1-2 Wd-23
 • Deskowaniem i rusztowaniem UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-23
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D25-D26
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D20-W20
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 Zb20-D20
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Łączeniem latarni