logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.06.2017r. do 11.06.2017r.

W okresie od 05.06.2017r. do 11.06.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Betonowaniem dylatacji monolitycznych podpory A i C nitki lewej Ms-12
 • Montażem krawężnika na obiekcie Ms-12
 • Zasypką za przyczółkiem A i C nitki lewej pod płyty przejściowe Ms-12
 • Montażem desek gzymsowych na obiekcie Ms-12
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych nitka prawa i lewa Ms-12
 • Deskowaniem i rusztowaniem pochylni strona lewa Kp-14
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe nitki lewej i prawej podpory A Ws-15
 • Izolacją pod kapami chodnikowymi nitki lewej UN Ws-15
 • Montażem wpustów i sączków na prawej nitce UN Ms-16
 • Montażem kotew talerzowych na prawej nitce UN Ms-16
 • Zasypką ławy fundamentowej w osi 3 Wd-17
 • Betonowaniem filarów na podporze 4 Wd-17
 • Deskowaniem filarów szt 2 na osi 4 Wd-17
 • Zbrojeniem filarów w osi 4 Wd-17
 • Zbrojeniem filarów w osi 3 Wd-17
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Wd-18a
 • Montażem krawężnika na obiekcie Ws-18 nitka prawa
 • Montażem deski gzymsowej nitka prawa Ws-18
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych nitka prawa Ws-18
 • Montażem deski gzymsowej na skrzydełkach Wd-19
 • Wykonaniem izolacji na płycie UN Wd-19
 • Wykonaniem warstwy SMA na płycie obiektu Md-20a
 • Wykonaniem warstwy z chudego betonu pod ławę fundamentową podpory B nitki prawej Ws-21
 • Betonowaniem ławy fundamentowej podory 4 Wd-23
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową podpory 3 Wd-23
 • Zbrojeniem ławy podpory 3 segment skrajny Wd-23
 • Deskowaniem ławy podpory 4 segment skrajny od Wyszkowa Wd-23
 • Betonowaniem skrzydła wlotu PZ43a str. P
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ44a str. L
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ45a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ45a
 • Betonowaniem płyt przejściowych PZ45a
 • Wymianą gruntu pod mury oporowe MS12/Md12a
 • Wywozem urobku z jet-grouting w km 534+050-534+150
 • Odhumusowaniem na S-8 w km 531+400-531+600
 • Nasypem na S-8 w km 533+850-533+950
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440
 • Nasypem na S-8 w km 531+700-532+100
 • GWN na S-8 w km 533+500-533+650
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm
 • Przebudową rowu T-92
 • Regulacją wpustów
 • Osadzeniem wpustów żeliwnych wraz z regulacją
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN200
 • ZB 20 - Beton C8/10 dno i skarpy zbiornika
 • ZB 26 - Beton C25/30 skarpy zbiornika
 • ZB 26 - Szalowanie przyczółków wlotowych i wylotowych
 • ZB 13 - Rozkładanie bentomaty
 • ZB 13 - Zbrojenie dna zbiornika
 • ZB-25 - Beton C25/30 płyta zbiornika (część 2)
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyty przejściowej MS 20 A
 • Betonem klasy C8/10 (B10) MS 20 A - płyta przejściowa
 • Prefabrykowanymi przepustami skrzynkowymi P/PZ-45
 • Betonem podpór w deskowaniu WS 25 SP oś A ścianka zapleczna
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp: DD17  0+150 - 0+200  str. L;
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:  DD16 km 2+100-2+250; TG 544+850 - 544+963 L;
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: DD16 km 2+100-2+250; TG km 544+850 - 544+963 L; DD11  0+640 - 1+090; DD14  1+350 - 1+450; TG km 543+800 - 544+170; DD13  1+100 - 1+500
 • Plantowaniem skarp: DD17 km 0+150 - 0+200 L      
 • Plantowaniem poboczy: DD17 km 0+150 - 0+200 L     
 • Podbudową AC22P 35/50, gr. 8 cm:  DD13 0+275-0+980;DD13 1+030-1+230; DD16 0+425 - 1+154; DD16 2+096 - 2+350;  DD13 1+620 - 1+656; DD11 0+960 - 1+295
 • Warstwą wiążącą AC16W 35/50, gr. 6 cm:  DD13 1+030-1+240; DD13 0+300 - 0+980; DD16 2+090 - 2+356; DD11 0+900 - 1+295, DD16 2+230 - 2+356
 • Zdjęciem warstwy humusu: TG km 542+740-542+880 L;  TG km 540+125 - 540+200 L; TG km 544+400 - 544+550 L; TG km 544+400 - 544+550 L          
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu :  nasyp nad przepustem PZ41A
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr.20 cm: DD16 km 2+100 - 2+350; DD13  km1+620 - 1+657
 • Warstwą ścieralną  na obiektach (MD-20A, WD-25A, najazd na WD-25A) i dojazdach, gr.4cm
 • Kopaniem rowów kablowych
 • Układaniem kabla nN YAKXS 4x120mm2
 • Zasypywaniem rowów kablowych
 • Wykonaniem przecisków dla rur