logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 06.03.2017r. do 12.03.2017r.

W okresie od 06.03.2017r. do 12.03.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • ZB-24 Wykonanie mikropali
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk
 • Budową studni SKO-4G
 • Budową kanalizacji z rur 4x HDPEp 110/6,3
 • Nasypem na S-8 w km 530+800-531+150
 • Nasypem na S-8 w km 532+800-532+950
 • Zasypką przepustu PZ - 35
 • Zasypką przepustu PZ - 33a
 • Wykonaniem nasypu (GWN): S8 km 536+460-536+714, DD13 km 3+150-3+960
 • Wykonaniem wykopu: S8 km 536+714 - 536+820
 • Obsypaniem przepustu PZ 39a i PZ41a
 • Obsypaniem przepustu PZ50 i PZ50a
 • Posadowieniem studni SW12.1, D1.1197
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 na odc. SW13.2-D13.4
 • Wykonaniem podbudowy betonowej C12/C15
 • Regulacją wpustów
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 OS13.1-D13.2
 • Betonowaniem skrzydeł wlotu PZ35b
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ49
 • Murem oporowym WS15 ściana 4.3
 • Montażem pali prefabrykowanych oczepu muru oporowego WS15 ściany 4.1 i 4.4
 • Zasypką przyczółków WD19 pod płyty przejściowe
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ45
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ39
 • Deskowaniem poprzecznicy podpory A Ms-12
 • Deskowaniem poprzecznicy podpory B Ms-12
 • Deskowaniem poprzecznicy podpory C Ms-12
 • Deskowaniem wsporników UN nitki prawej Ms-12
 • Deskowaniem wsporników UN nitki lewej Ms-12
 • Zbrojeniem poprzecznicy A MS-12 strona prawa
 • Zbrojeniem poprzecznicy podpory B nitki prawej Ms-12
 • Zbrojeniem poprzecznicy podpory C nitki prawej Ms-12
 • Montażem rusztowania i deskowania schodów KP-14 strona lewa
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej podpory D nitki prawej Ws-15
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej podpory D nitki prawej WS-15
 • Demontażem deskowania UN nitka lewa WS-15
 • Montażem wpustów oraz kotew talerzowych MS-16 nitka lewa
 • Betonowaniem UN nitka lewa MS-16
 • Betonowaniem gzymsów skrzydeł WD-18A
 • Deskowaniem gzymsów WS-18
 • Ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe WD-19 pod A i D
 • Demontażem deskowania UN MD-20A
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp: DD16 km 4+320 - 4+380   
 • WS-25: beton ustroju niosącego układany w deskowaniu Beton klasy C35/45
 • Plantowaniem skarp: DD16 3+600 - 3+700 L, DD16 4+320 - 4+380 P, DD16 4+470 - 4+510 L
 • Plantowaniem poboczy: DD16 3+600 - 3+700 L, DD16 4+320 - 4+380 P, DD16 4+470 - 4+510 L
 • Montażem zbrojenia PZ-50A
 • Nasypem z dokopu:  TG km 537+900-538+400P (GWN)
 • Nasypem z dokopu:  TG km 540+300 - 540+450 str. P
 • Nasypem z dokopu:  zasypka PZ-47