logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 06.05.2019r. do 12.05.2019r.

W okresie od 06.05.2019r. do 12.05.2019r. Wykonawca robót realizował prace porządkowe.