logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 07.03.2016r. do 13.03.2016r.

W okresie od 07.03.2016r. do 13.03.2016r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • wykonaniem szalunków ław na obiekty inżynierskie,
  • wykonaniem badań geologicznych na obiektach inżynierskich,
  • wykonaniem zaplecza budowy "Dybki",
  • usunięciem drzew (odcinek 539+000-543+600)
  • usunięciem krzewów i podrostu roślinnego (odcinek 539+000-543+600).