logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 07.08.2017r. do 13.08.2017r.

W okresie od 07.08.2017r. do 13.08.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem osadnika i separatora OS14.1 i SP14.1
 • Wykonaniem wykopu pod kanał GRP dn1600 na odc. D21c.1 - D21c.2
 • Wykonaniem podbudowy betonowej pod kanał GRP dn1600 na odc. D21c.1 - D21c.2
 • Wykonaniem kanału GRP dn800
 • Wykonywaniem zbrojenia płyty żelbet. pod kanał GRP dn1600 na odc. D21c.1 - D21c.2
 • Wykonaniem bariery H1/W3/A
 • Wykonaniem bariery H1/W4/A
 • ZB 24 - Wykonanie oczepu na ściance z larssenów
 • ZB 27 - zbrojenie płyty dennej
 • ZB 13 - zbrojenie skarp
 • ZB 19 - betonowanie 25% płyty zbiornika
 • Obróbką studzienek
 • Zbrojeniem i szalowaniem płyty zespalającej PZ35a
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ35a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy ochronnej izolacji PZ44a
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ53
 • Wykopem pod ławę MS20 p.B NL
 • Wykopem pod ławę MS20 p.A NL
 • Murem oporowym WS15 ściana 4.3
 • Murem oporowym WD17 ściana E1 i W1
 • Zbrojeniem i deskowaniem schodów strona prawa Kp-14
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym M4.1 i M4.4 przy Ws-15
 • Betonowaniem oczepu na murze oporowym M4.4 przy Ws-15
 • Betonowaniem pali pod oczep muru M4.3 Ws-15
 • Montażem desek gzymsowych Ws-15
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem dylatacji gzymsu na skrzydełku podpora B nitka lewej Ms-16
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem bloków kotwiących przy podporze B nitki prawej Ms-16
 • Rusztowaniem pod UN Wd-17 segment środkowy przęsło 4-5
 • Montażem łożysk elastomerowych oś 4 i 5 Wd-17
 • Wykonaniem dylatacji bitumicznej przy podporze A i B nitka prawa Ws-18
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego na obiekcie Wd-19
 • Wykonaniem wykopu pod ławy fundamentowe podpory A i B nitki lewej Ms-20
 • Wykonaniem warstwy chudego betonu pod ławę podpory A Ms-20
 • Betonowaniem ławy podpory A nitki prawej Ws-21
 • Zbrojeniem korpusu podpory A nitki prawej Ws-21
 • Izolacją cienka ławy fundaemntowej podpory A Ws-21
 • Zasypką ławy fundamentowej podpory 3 Wd-23
 • Izolacją płyt przejściowych i płyty zespalającej Pz-44a
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 537+400-538+100L;  TG 543+650 - 545+250 str. L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: DD14 km 1+390-1+420 (zasypka przepustu PZ45b)
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu: TG 544+375 544+780 str. L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp: TG 544+125 - 544+375 str. L
 • Wykonaniem podbudowy z MN gr 20 cm: DD16, km 0+025-0+425
 • WS 25 oś B str. L szalowanie przyczółka
 • WS 25 oś B str. L zbrojenie przyczółka
 • WS 25 oś B str. L betonowanie przyczółka
 • Profilowaniem skarp i rowu na S-8 w km 531+400-532+000 str.P
 • Humusowaniem skarp, rowów i terenów płaskich w km 529+470-530+900
 • Nasypem na przepuście PZ - 35
 • Profilowaniem skarp i rowu na DD-08 w km 1+600-2+000 str.L
 • Hałdowaniem piasku w km  534+200
 • Hałdowaniem piasku w km 535+000
 • Wywozem urobku z Jet-grouting
 • Poboczami na S-8 w km 532+000-532+600
 • Plantowaniem skarp TG str P, 531+000 -531+500
 • Budową geomateraca
 • Wykonaniem wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości długoterminowej 100/50 kN:  w. 10, km 537+840-537+910L
 • Wykonaniem wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości długoterminowej 100/50 kN:  w. 9  TG km 537+840-537+910L, TG km 537+726,07-537+780L
 • Zdjęciem warstwy humusu: TG km 544+170-544+270 str. L
 • Wykonaniem wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości długoterminowej 100/50 kN: TG 544+580-544+670 L w.9