logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.01.2018r. do 14.01.2018r.

W okresie od 08.01.2018r. do 14.01.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem przepustów GRP
 • Wykonaniem wylotu z Zb-13
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Posadowieniem wpustu
 • Posadowieniem studni D13, Os19.1, Sp19.1, Do17.3, Do16.17
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Ws-15
 • Deskowaniem UN segmentu środkowego przęsło 1-2 Wd-17
 • Rusztowaniem pod UN segmentu środkowego przęsło 2-3 Wd-17
 • Deskowaniem UN segmentu środkowego przęsło 2-3 Wd-17
 • Przygotowaniem podłoża pod UN segment skrajny przęsło 1-2 i 2-3 Wd-17
 • Zasypką ławy podpora 2 pod UN segment skrajny od Wyszkowa Wd-17
 • Montażem barier i barieroporęczy Wd-19
 • Montażem barier i barieroporęczy Ms-20 nitka prawa
 • Montażem zbrojenia UN nitka lewa Ms-20 nitka prawa
 • Montażem elementów sprężających UN prawa nitka Ms-20
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego prawej nitki Ms-20
 • Wykonaniem izolacji korpusów podpory A i B nitka lewa Ws-21
 • Demontażem deskowania UN nitka prawa Ws-21
 • Przygotowaniem podłoża pod UN nitka lewa Ws-21
 • Deskowaniem ciosów podłożyskowych podpora A i B nitka lewa Ws-21
 • Demontażem deskowania filarów podpory 2 Wd-23
 • Wykonaniem izolacji cienkiej ławy podpory 2 Wd-23
 • Demontażem deskowania UN segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ43 NL
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ47 NL
 • Izolacją styków prefabrykatów papą PZ49 NL
 • Montażem pali prefabrykowanych przy murze oporowym S2 - obiekt WS21
 • Murem oporowym S1 i S2 wraz z zasypką - obiekt WS21
 • Montażem barier energochłonnych na obiektach MS-20 P i WD-19
 • Montażem barier energochłonnych S8 w km 537+000-538+350 P
 • Wierceniem otworów pod kotwy Hilti na obiekcie WS-12, WS-25
 • Wierceniem otworów pod kotwy Hilti na obiekcie WS-20, WD-19
 • Montażem barier ochronnych na obiekcie WS-25
 • Kopaniem trasy kablowej - Nagoszewka
 • Montażem barier energochłonnych drogowych N2/W4/A DD08 1+748,0-1+848,0 SL, DD08 3+062,9-3+162,9 SL, DD16 2+132,4-2+232,4
 • Montażem barier energochłonnych drogowych N2/W3/A DD08 1+744,0-1+844,0 SP
 • Deskami gzymsowymi prefabrykowanymi z polimerobetonu WS 25 SL
 • Rurami odwadniającymi WS 25
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Rozbiórką igłofiltrów
 • Montażem studni SW13.2, D14, Do17.3
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb13 - D13
 • Uzbrojeniem separatora, osadnika
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb14 - D14
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Zb13 - D13
 • Montażem wylotu z Zb-14
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D14 - W14