logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.04.2019r. do 14.04.2019r.

W okresie od 08.04.2019r. do 14.04.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Umocnieniem rowów prefabrykatem
 • Montażem barier U-12
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 35/50, gr. 6 cm DD13 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD13 Zjazdy
 • Podbudową AC 22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8 cm DD16 Zjazdy
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 35/50, gr. 6 cm DD16 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD16 Zjazdy
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5 DT1 i DT2 MOP
 • Umocnieniem skarp i rowu
 • Wykopem rów DD
 • Profilowaniem skarp i pobocza
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD08 i DD11 Zjazdy
 • Profilowaniem terenu płaskiego
 • Wykonaniem linii P-23
 • Wykonaniem linii P-26
 • Wykonaniem linii P7b
 • Wykonaniem linii P-1e
 • Wykonaniem linii P-7d
 • Wykonaniem linii P-1a
 • Rozłożeniem geokraty gr 20 cm
 • Nasypem pobocze
 • Nasypem DT-1 MOP
 • Wykonaniem ścieku skarpowego
 • Betonowaniem słupków ogrodzenia i bram
 • Betonowaniem słupków ogrodzenia i bram
 • Montażem siatki ogrodzeniowej