logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 10.04.2017r. do 16.04.2017r.

W okresie od 10.04.2017r. do 16.04.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem zbieracza Z-10 w km 534+253
 • Budową kanalizacji z rur 2xRHDPEp110/10 przewiert
 • Budową rurociągu z rur 2xRHDPEp110/10 przewiert – (64 +54)
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D14.5-Do4.18
 • Posadowieniem studni SW22.1, Do4.16, Do4.17, Do4.18
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 2200
 • Regulacją wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 250 na odc. D1.864.1-D864.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 na odc. D23.9 - Do17.1
 • Wykonaniem obejm z taśm ze stali nierdzewnej na odc. D21.2 - D21.3
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 na odc. Do17.1 - Do17.2
 • Posadowieniem studni Do17.1, Do17.2, Do4.21
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 na odc. Do4.20 - Do4.21
 • Zbrojeniem płyt przejściowych Ms-12 nitka prawa
 • Deskowaniem i betonowaniem pyt przejściowych Ms-12 nitka prawa
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe Ms-12 nitka prawa
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN nitki lewej Ms-12
 • Betonowaniem UN nitki lewej Ms-12
 • Izolacją grubą z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
 • Demontażem podparcia UN prawej nitki Ms-12
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej podpory A nitka lewa Ws-15
 • Zbrojeniem schodów podpory lewej Kp-14
 • Demontażem deskowania i rusztowania UN nitki lewej Ms-16
 • Montażem rusztowania UN nitki prawej Ms-16
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyt przejściowych nitki prawej Ws-18
 • Betonowaniem płyt przejściowych nitki prawej Ws-18
 • Montażem krawężnika na UN Wd-19
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych obiektu Wd-19
 • Montażem deski gzymsowej Md-20a
 • Izolacją grubą z papy termozgrzewalnej PZ-41 strona prawa
 • Izolacją grubą z papy termozgrzewalnej Pz-47 strona prawa
 • Zasypką przyczółka MS12 p.A NP. (zakończenie)
 • Betonem ochronnym izolacji płyt przejściowych i płyty zespalającej PZ41
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ53 NP.
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego PZ44 NP.
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego PZ45 NP.
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ43
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ43 NP.
 • Zbrojeniem płyt przejściowcyh PZ44 NP.
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejścowych PZ44 NP.
 • Zbrojeniem płyt przejściowcyh PZ45 NP.
 • Zbrojeniem i szalowaniem skrzydła wlotu PZ45a str. P
 • Montażem ścian muru oporowego MD20a (W3, W2) poziom pierwszy
 • Wymianą gruntu pod mur oporowy MD20a (E3, E2)
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ-44 nitka prawa
 • Betonowaniem płyty zespalającej Pz-44 nitka prawa
 • Betonowaniem płyt przejściowych Pz-45 nitka prawa
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego na DD 11 w km 3+080- 3+800
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego na DD 12 w km 1+000- 1+500
 • Budową nasypu na S-8 w km 530+750-530+980
 • Budową nasypu na S-8 w km 531+000-531+250
 • Podbudową C5/6 w km 532+500-532+700
 • Podbudową zasadnicza C8/10 w km 541+210-541+480
 • Podbudową zasadnicza C5/6 w km 530+700-530+950
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: TG 543+700 - 543+750 GWN, TG km 536+450-536+600L, TG km 537+175-537+230P, TG km 538+380 – 538+538+450P, TG km 540+450-540+580P,  TG km 541+000-541+200P, DD16 2+100 - 2+300, DD16 2+800 - 3+000, DD 16 km 0+850-1+000, DD13 km 3+650-3+940
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm: TG 542+980 - 543+200, TG 543+700 - 543+750, TG km 537+175 – 537+751, TG km 540+290-540+450
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów  MS 20C
 • Betonem klasy C20/25 (B25) P/PZ, 50A
 • Izolacją bitumiczną wykonywaną "na zimno" MS-20B, 20C
 • Zdjęciem humusu gr. 1,0 m:  TG  540+650-540+750 str. L
 • Nasypem z dokopu:  zasypka PZ-45 (warstwa 1, 2)
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem:  Węzeł Nagoszewo N5.1