logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.03.2019r. do 17.03.2019r.

W okresie od 11.03.2019r. do 17.03.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem wykopu DD16
 • Plantowaniem skarp DD16
 • Wykonaniem wykopu DD14
 • Profilowaniem skarp DD14
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, gr. 15 cm.  OUD
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 31.5/63,  grub. 25 cm
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, gr. 15 cm.
 • Ułożeniem kostki
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5
 • Odhumusowaniem
 • Wykopem
 • Profilowaniem skarp i pobocza
 • Ustawieniem krawężnika gr. 20 cm
 • Ustawieniem krawężnika gr. 15 cm
 • Wykonaniem nasypu pobocze
 • Ustawieniem opornika zjazdy
 • Nasadzeniem Acer campestre
 • Nasadzeniem Euonymus verrucosus
 • Nasadzeniem Lonicera xylosteum
 • Nasadzeniem Corylus avellana
 • Montażem schodów skarpowych MD20A
 • Wykończeniem gzymsów WS-21
 • Nasadzeniem Corylus sanguinea 'Winter Beauty'
 • Nasadzeniem Celastrus orbiculatus 'Hercules'
 • Wykonaniem nasypu stożek DD11 przy MD16A
 • Umocnieniem poboczy kruszywem łamanym 0-15cm OUD