logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.12.2017r. do 17.12.2017r.

W okresie od 11.12.2017r. do 17.12.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • ZB 16 - betonowanie płyty zbiornika
 • ZB 16 - Zbrojenie skarp
 • ZB 17 - Betonowanie skarp zbiornika
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa związanego cementem gr. 20cm
 • Nasypem TG 533+950  do 534+100
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego gr 50cm
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Betonem ustroju niosącego układany w deskowaniu beton klasy C30/37 (B35) MS 22 SL
 • Montażem zbrojenia płyta górna MS 22 SL
 • Montażem rury odwadniające WS 25
 • Nasypem z dokopu: km 540+400-540+575 L, 540+950-540+200 L
 • Wykonaniem poboczy z MN, 543+700-544+750 P, 544+850-545+852 P
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego, dojazdy do WS-25,  str. P
 • Podbudową z MN grub. 22 cm:  dojazdy do WS-25, str. P
 • Podbudową AC 22P grub. 18 cm:  dojazdy do WS-25, str. P
 • Warstwą wiążącą AC 16W grub. 8 cm: dojazdy do WS-25, str. P
 • Warstwą ścieralną SMA 11 grub. 4cm:  dojazdy do WS-25, str. P
 • Wykopem pod Rondo na węźle Dybki
 • Podbudową pomocniczą C5/6 na węźle Dybki
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Montażem osadników KPED
 • Montażem schodów skarpowych Md-12a
 • Montażem schodów skarpowych Ms-12
 • Deskowaniem płyty pomostu Kp-14
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego Ws-15 nitka  prawa
 • Montażem deski gzymsowej na murach oporowych Ws-15
 • Izolacją ławy podpora 2 Wd-17
 • Zasypką ławy podpora 2 Wd-17
 • Betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory 2 Wd-17
 • Zbrojeniem UN nitki lewej Ms-20
 • Betonowaniem kap chodnikowych  na UN nitki prawej Ms-20
 • Izolacją płyty UN nitki prawej Ms-20
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego Ms-20
 • Deskowaniem UN nitki lewej Ms-20
 • Wykonaniem srężenia UN nitki prawej Ws-21
 • Deskowaniem i zbrojeniem korpusu podpory A Ws-21
 • Zbrojeniem filarów podpora 2 Wd-23
 • Deskowaniem filarów podpora 2 Wd-23
 • Betonowaniem filarów podpory 2 Wd-23
 • Deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory 1 Wd-23
 • Betonowaniem skrzydełek wlotu Pz-47
 • Montażem prefabrykatów Pz-43 nitka lewa
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty dennej wylotu PZ-49
 • Montażem murów oporowych wraz z zasypką  na obiekcie Ws-21
 • Wykonaniem bariery H1/W4/A
 • Wykopem rowu TG S-8, str L
 • Nasypem w pasie rozdziału TG S-8, 531+000 do 531+500
 • Plantowaniem pasa rozdziału TG S-8
 • Montażem studni Do5.18, Do5.19, D1,1194, 94a, D1.1196a, Do9.11
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Montażem kanału GRP DN 300 Do5.18-Do5.19
 • Montażem kanału GRP DN 300 Do5.19-Do5.20
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem kaskad D17.4
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Humusowaniem pasa rozdziału 529+520-530+900
 • Wykonaniem wykopu - km 540+850-540+900 L
 • Podbudową z MN - 31,5/63, gr. 25 cm - DD11a , km 0+350 - 0+485,89
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem 100/50 kN:   Ł.5.3, km 0+070-0+155, 544+580-544+670 L
 • Podbudową z betonu C 5/6,  gr 15 cm, km 537+760 - 537+785P
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych; dojazdy do WS-25