logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 12.02.2018r. do 18.02.2018r.

W okresie od 12.02.2018r. do 18.02.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wbijaniem słupków bariery linowej L2/W4/A pas rozdziału
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ49 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ49NL
 • Nasypem za przyczółkami WD23
 • Zbrojeniem kap chodnikowych za obiektem MS-12 n lewa
 • Betonowaniem kap chodnikowych za obiektem MS-12 n lewa
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na murze 4.1 i 4.4 UN Ws-15
 • Betonowaniem szerokich kap chodnikowych n lewa WS-15
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod oczep 4.2 i 4.3 WS-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem ścianki zaplecznej n prawa podpora B MS-16
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej n prawa podpora B MS-16
 • Montażem rusztowania UN przęsło 3-4 segment środkowy Wd-17
 • Montażem deskowania UN przęsło 3-4 segment środkowy Wd-17
 • Montażem zbrojenia UN przęsło 3-4 segment środkowy Wd-17
 • Montażem deskowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Montażem zbrojenia UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Sprężeniem UN n lewa MS-20
 • Demontażem deskowania UN n lewa MS-20
 • Montażem rusztowania UN n lewa WS-21
 • Montażem deskowania UN n lewa WS-21
 • Montażem zbrojenia UN n lewa WS-21
 • Zbrojeniem pali pod oczep na murach oporowych Ws-21
 • Montażem deskowania pod UN segment środkowy przęsło 1-2 WD-23
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Posadowieniem studni Sp21a.1, Os21a.1, D23a.1
 • Wykonaniem nasypu z dokopu - zasypka PZ-43
 • Rozbiórką igłofiltrów
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Posadowieniem studni Dr3.3
 • Posadowieniem wpustu kr1.1323