logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 12.03.2018r. do 18.03.2018r.

W okresie od 12.03.2018r. do 18.03.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Plantowaniem skarp
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych za obiektem MD-12a i Ms-12 nitka lewa
 • Wykonaniem ścieku przykrawężnikowego nitka lewa Ms-12
 • Demontażem deskowania płyty Kp-14
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepu segment 3 mur 4.2 Ws-15
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod oczep na murze M 4.3 segment 2 i 3 Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na murze oporowym M 4.1 Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne mur 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu mur oporowy M 4.2 segment 3 Ws-15
 • Montażem krawężnika na oczepie muru oporowego M4.2 segment 2 i 3 Ws-15
 • Montażem zbrojenia UN segment skrajny przęsło 2-3 Wd-17
 • Montażem zbrojenia UN segment skrajny przęsło 3-4 Wd-17
 • Deskowaniem UN segment skrajny przęsła 1-4 Wd-17
 • Montażem schodów skarpowych Wd-19
 • Wykonaniem ścieku przykrawężnikowego Ms-20 nitka prawa
 • Montażem schodów skarpowych Ms-20
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej podpora A i B nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych podpora A i B nitka lewa Ms-20
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych na prawej nitce UN Ms-20
 • Montażem elementów odwodnienia - sączki i wpusty oraz kotew talerzowych w płycie UN strona lewa Ws-21
 • Montażem elementów sprężających w płycie UN Ws-21 nitka lewa - sploty
 • Betonowaniem ustroju nośnego nitka lewa Ws-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN nitka lewa Ws-21
 • Deskowaniem i betonowaniem ławy pod mur oporowy N1 poziom 1 Ws-21
 • Wykonaniem zasypki przy murach oporowych Ws-21
 • Montażem zbrojenia , deskowaniem i betonowaniem pali pod oczep muru oporowego Ws-21
 • Montażem zbrojenia UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-23
 • Deskowaniem UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-23
 • Zasypką za przyczółkiem podpory 1 Wd-23
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ44 NL
 • Szalowaniem skrzydła wlotu PZ44 NL
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe PZ43 NL
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ45 NL
 • Posadowieniem studni Os16.1, Sp16.1, D16.1, P25
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 na odcinku SW15.1-SW15.2
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Plantowaniem terenów płaskich 535+300-535+600 str. L
 • Plantowaniem terenów płaskich 530+000-530+900 str. L
 • Plantowaniem terenów płaskich 530+800-530+900 str. P
 • Nasypem na poboczu DD08 2+800-3+300 str. L i P
 • Ściekiem prefabrykowanym typ. trójkątny przy krawędzi jezdni: TG S8 537+751 - 537+875
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego o CBR>80%, gr. 22 cm.: TG S8 537+751 - 537+875
 • Łączeniem latarnii
 • Wciąganiem kabla
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Przepustem 4x17m fi 110
 • Montażem fundamentów
 • Mufa
 • Demontażem kabli ziemnych
 • Wykopem rowu TG str L
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego gr 50cm
 • Budową nasypu TG 533+950 do 534+100
 • Plantowaniem terenów płaskich 530+900-531+150 str. L i P
 • Rowem + plantowaniem skarp DD08 2+640-2+700
 • Plantowaniem terenów płaskich przy zbiorniku ZB13
 • Plantowaniem skarp i poboczy DD10 1+000-1+200
 • Plantowaniem skarp rowu S8 533+200-533+250 P
 • Odhumusowaniem wjazdu przy DD09A
 • Odhumusowaniem wjazdu przy drodze powiatowej
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza DD09 0+150-0+300
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: zasypka PZ-43
 • Umocnieniem poboczy kruszywem łamanym: 537+700-537+940
 • Usunięciem humusu: DD16 5+520-5+672
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: 543+410-543+470, 545+260-545+572
 • Humusowaniem skarp 529+470-530+060L
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:  TG dojazdy do MS-20
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, wbudowanego w dwóch warstwach, gr. 18 cm: TG dojazdy do MS-20
 • Betonem asfaltowym AC 16W 35/50, warstwa grub. 6 cm  - warstwa wiążąca:  TG dojazdy do MS-20
 • Betonem kap chodnikowych: WS-25 str.L