logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 12.06.2017r. do 18.06.2017r.

W okresie od 12.06.2017r. do 18.06.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Kopaniem, układaniem kabla i bednarki
 • Przebudową rowu T-92
 • Regulacją wpustów
 • Montażem pompowni P27.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN200
 • Wykonaniem wpustów
 • ZB 25 - zbrojenie skarp
 • ZB 25 - szalowanie i zbrojenie przyczółków
 • ZB 13 - zbrojenie płyty
 • ZB 20 - zbrojenie płyty
 • ZB 27 - wbijanie ścianki szczelnej
 • ZB 200 rozkładanie bentomaty
 • Odhumusowaniem na S-8 w km 531+200-531+400
 • Nasypem na S-8 w km 531+200-531+900
 • Podbudową C5/6 w km 532+800-532+980, 533+000-533+400 str.L
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440
 • Wywozem urobku z jet-grouting w km 534+100
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ37a
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ37a
 • Betonowaniem płyty dennej PZ44a str. L
 • Montażem ściany muru oporowego poziom 2 obiekt WD12a
 • Zasypką przyczółka C NL MS12
 • Betonowaniem zabudowy chodnikowej na obiekcie Md-12a
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe na podporze A i C nitka lewa
 • Zasypką za przyczółkiem C nitka lewa  pod płyty przejściowe Ms-12
 • Montażem desek gzymsowych na obiekcie Ms-12
 • Montażem krawężnika na obiekcie Ms-12 nitka lewa i prawa
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie nitka lewa i prawa Ms-12
 • Deskowaniem i rusztowaniem pochylni lewej Kp-14
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyt przejściowych przy podporze A Ws-15
 • Montażem krawężnika na obiekcie nitka lewa Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym M 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem ścianki zaplecznej podpory B nitka prawa Ms-16
 • Montażem deski gzymsowej na UN nitki prawej Ws-18
 • Wykonaniem izolacji na płycie pomostu Wd-19
 • Betonowaniem filarów podpora 4 Wd-17
 • Deskowaniem filarów podpory 4 Wd-17
 • Zbrojeniem filarów podpory 3 Wd-17
 • Deskowaniem i zbrojeniem lawy podpory 1 segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Deskowaniem i zbrojeniem ławy segment środkowy podpora 4 Wd-23
 • Betonowaniem ławy podpory 4 segment środkowy Wd-23
 • Betonowaniem ławy segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Zbrojeniem ław skrajnych na podporze 3 Wd-23
 • Wykonaniem izolacji z papy na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-45a
 • Izolacją płyt przejściowych podpory A WS-15
 • Wykonaniem izolacji z papy na płytach przejściowych i płycie zespalającej Ms-20a
 • Betonem podpór w deskowaniu WS 25 SP oś B ścianka zapleczna
 • Schodami roboczymi WD 25A
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyty dennej P/PZ-45
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: 544+500 - 545+500 L; DD11 – km 5+160 – 5+344, DD13 – km 0+000-0+200
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 20 cm.: DD17 0+000 - 0+150
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W gr 8: DD15 – 0+300-1+160
 • Wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:  DD17 0+000-0+150
 • Budową linii nN kablowej YAKXS 4x240mm2
 • Kopaniem rowów kablowych
 • Zasypaniem rowów kablowych
 • Spawaniem bypassu DN114,3*6,3mm, próba wytrzymałości i szczelności, spawanie armatury TDW.