logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 13.03.2017r. do 19.03.2017r.

W okresie od 13.03.2017r. do 19.03.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • ZB-24 Wykonywanie mikropali
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk
 • Budową studni SKO-4G
 • Budową kanalizacji z rur 4x HDPEp 110/6,3
 • Budową kanalizacji 2x RHDPEp 110/10 przewiert
 • Wykonaniem konstrukcji betonowej C30/37
 • Regulacją wpustów
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Posadowieniem studni SW 12.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800
 • Nasypem na s-8 w km 533+500-533+650
 • Nasypem na s-8 w km 533+000-533+200
 • Nasypem na S-8 w km 531+000-531+150
 • Zasypką przepustu PZ-35b
 • Dogęszczaniem GWN w km 534+300-534+900
 • Rozbiórką podbudowy betonowej w km 530+980-531+100
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej w km 530+980-531+100
 • Wykopem w km 530+980-531+100
 • Odhumusowaniem w km 530+980-531+100
 • Wykopem w DD16 km 4+500 - 5+150
 • Plantowaniem skarp DD16 km 4+500 - 5+150
 • Plantowaniem poboczy DD16 km 4+5000 - 5+150
 • Nasypem z dokopu: TG 537+740 - 538+400, TG 541+700-541+800, DD13 3+600-3+900
 • Podbudową z betonu C5/6: TG 536+485 - 536+820
 • Zasypką przepustów: PZ39a i PZ 44
 • Deskowaniem poprzecznicy podpory A Ms-12
 • Deskowaniem poprzecznicy podpory B Ms-12
 • Deskowaniem poprzecznicy podpory C Ms-12
 • Deskowaniem wsporników UN nitki prawej Ms-12
 • Deskowaniem wsporników UN nitki lewej Ms-12
 • Zbrojeniem poprzecznicy podpory B nitki prawej Ms-12
 • Zbrojeniem płyty ustroju nitki prawej MS-12
 • Montażem rusztowania i deskowania schodów KP-14 strona lewa
 • Demontażem deskowania UN nitka lewa WS-15
 • Sprężeniem UN nitki lewej MS-16
 • Demontażem deskowania UN nitki lewej MS-16
 • Demontażem deskowania gzymsów WD-18A
 • Deskowaniem gzymsów WS-18
 • Betonowaniem gzymsów WS-18 pod A
 • Betonowaniem płyty przejściowej za przyczółkiem A WD-19
 • Betonowaniem płyty przejściowej za przyczółkiem D WD-19
 • Demontażem deskowania UN MD-20A
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej pod A MD-20A
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej pod A MD-20A
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej pod B MD-20A
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej pod B MD-20A
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej pod B MD-20A
 • Betonowaniem płyty dennej PZ45 strona prawa
 • Betonowaniem płyty dennej PZ44 strona prawa
 • Zasypką przyczółków WD18a pod płyty przejściowe
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ39
 • Betonem niekonstrukcyjnym pod PZ49 płyty przejściowej
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ45
 • Zasypką pod MS-12
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ39
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ44
 • Montażem kotew i wpustów  MS-12
 • Rozbiórką kostki przed barem "Orchidea"
 • Odhumusowaniem w km 540+710-540+730 str. L
 • Wykopem DD16 km 4310-4400
 • Nasypem z dokopu:  TG 540+450 - 540+600
 • Plantowaniem terenów płaskich:  DD16 4+310-4+400
 • Podbudową z betonu C5/6:  TG 537+870 - 538+076
 • Zasypką przepustów:  PZ-41a
 • Montażem zbrojenia PZ-50a, PZ-50, MS-20b
 • Betonem ustroju niosącego PZ-50a
 • Betonem ustroju niosącego MS-20b
 • Kablami sprężającymi zespolonymi  WS-25 str. P
 • Przepustami skrzynkowymi  MS-20c
 • Kotwami talerzowymi  PZ-50
 • Betonem klasy C30/37 (B35) PZ 50
 • Betonem klasy C8/10 (B10) PZ-50a
 • Betonem klasy C30/37 (B35) MS 20B