logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 13.11.2017r. do 19.11.2017r.

W okresie od 13.11.2017r. do 19.11.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45, gr. 28cm
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Montażem studni D1.832
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe PZ37
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod prefabrykaty PZ49
 • Wykopem pod przepust PZ47 NL
 • Wykonaniem murów oporowych na obiekcie MS20
 • Wykonaniem płyty zespalającej PZ41 NL
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod prefabrykaty PZ47
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na skrzydełkach przy podporze A Md-12a
 • Montażem deski gzymsowej na skrzydełkach podpory A Md-12a
 • Montażem krawężnika za obiektem lewa nitka przy podporze C Ms-12
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne nitki prawej Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem filarów podpory 2 Wd-17
 • Zbrojeniem filarów na podporze 2 Wd-17
 • Zasypką ławy fundamentowej podpory 2 Wd-17
 • Wykonaniem warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe nitki prawej Ms-20
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem płyty przejściowej przy podporze A nitki prawej Ms-20
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty przejściowej przy podporze B nitki prawej Ms-20
 • Montażem deski gzymsowej na prawej nitce UN Ms-20
 • Rusztowaniem pod deskowanie UN nitki lewej Ms-20
 • Deskowaniem UN nitki lewej Ms-20
 • Zbrojeniem UN nitki prawej Ws-21
 • Deskowaniem i zbrojeniem korpusu na podporze B nitki lewej Ws-21
 • Zasypką ławy na podporze A nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment skrajny od Wyszkowa Wd-23
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment skrajny od strony Ostrowii Wd-23
 • Betonowaniem ławy podpory 2 Wd-23
 • Zbrojeniem UN segment środkowy Wd-23 przęsło 3-4
 • Wykonaniem podłoża z płyt betonowych pod UN segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Sprężeniem ustroju kładki KP-14
 • Betonowaniem płyty przejściowej B nitki prawej MS-20
 • Montażem rury spustowej za przycz D WS-15 n lewa
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszkanki kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 15cm
 • Wykonaniem nasypu z dowozu  S-8 str P+L 533+950 do 533+020
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • ZB 23A - Szalowanie dna zbiornika
 • ZB 23A - Betonowanie  dna zbiornika. Beton C25/30
 • ZB 23A - zbrojenie dna zbiornika
 • ZB 18 - Zbrojenie skarp
 • ZB 18 - Szalowanie  skarp
 • ZB 16 - Wykop z odwozem
 • ZB 16 - Beton podkładowy dna zbiornika. Beton C8/10
 • Krawężnikiem na drodze gminnej 440116W w km 0+000-0+140
 • Chodnikiem z kostki na drodze gminnej 440116W w km 0+000-0+120
 • Obrzeżem za chodnikiem na  drodze gminnej 440116W
 • Podbudową z kruszywa łamanego na drodze gminnej 440116W w km 0+000-0+130
 • Podbudową z kruszywa łamanego pod chodnik na drodze gminnej 440116W w km 0+000-0+130
 • Warstwą wiążącą z asfaltu lanego WS 25
 • Izolacją ustroju niosącego z papy zgrzewalnej WS 25
 • Izolacjami bitumicznymi wykonywanymi "na zimno" MS 22 SL
 • Zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem MS 22 SL
 • Betonem klasy C25/30 - ścianka zapleczna WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia ścianka zapleczna WS 25 SL
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 539+200-539+600L, 540+950-541+200L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 539+200-539+970L, 541+618-541+900L(GWN)
 • Wykonaniem podbudowy z betonu C5/6, 537+400-537+750L, 537+850-538+050L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu 543+000-543+575 str. L
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Regulacją studni
 • Montażem studni
 • Zabiciem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800
 • Wykonaniem nasypu grunt z wykopu
 • Wykopem Rowu S-8 str L
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 20 cm
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego gr 50cm
 • Plantowaniem skarp:    km 542+550 + 542+830 L
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, gr. 8 cm: DD13 zatoka autobusowa
 • Betonem asfaltowy AC 16W 35/50, warstwa grub. 6 cm  - warstwa wiążąca: DD11, DD13
 • Betonem asfaltowy AC 16W 50/70, warstwa grub. 8 cm  - warstwa wiążąca: DD17 0+000-0+170
 • Humusowaniem skarp 542+650-542+970 L
 • Rozbiórką przepustów betonowych fi 800