logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.03.2016r. do 20.03.2016r.

W okresie od 14.03.2016r. do 20.03.2016r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • wykonaniem szalunków ław na obiekty inżynierskie,
  • robotami porządkowymi i utylizacją gałęzi po wycince,
  • przeniesieniem bocianiego gniazda pod nadzorem ornitologicznym,
  • przeniesieniem krzyży przydrożnych,
  • ustawieniem płotków herpetologicznych.