logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.08.2017r. do 20.08.2017r.

W okresie od 14.08.2017r. do 20.08.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem barier energochłonnych na obiekcie WS-18 wraz z dojazdami
 • ZB 19 - Beton C25/30 - płyta denna
 • ZB 13 - Zbrojenie skarp
 • ZB 27 - Zbrojenie płyta denna
 • ZB 19 - Szalowanie płyty dennej (II połowa)
 • Obróbką studzienek
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 537+400-538+100L; 543+600-545+250
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: DD14 km 1+390-1+420 (zasypka przepustu PZ45b)
 • Wykonaniem podbudowy z MN gr 20 cm: DD16 , km 0+025-0+200; DD13, km 3+300-3+960; DD 14, km 1+250-1+350; DD 15, km 0+060 – 0+300
 • Wykonaniem humusowania, DD11, km 4+640-5+070
 • Rozszalowaniem przyczółka WS25 str. L oś B
 • Szalowaniem ciosów WS25 str. L oś A i B
 • Betonowaniem schodów strona prawa Kp-14
 • Betonowaniem oczepów na murze 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem UN segment skrajny Wd-17 przesło 4-5
 • Betonowaniem ciosów podłożyskowych podpora 1 Wd-17
 • Rusztowaniem UN segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Przygotowaniem podłoża pod UN segment środkowy przęsło 3-4 wd-17
 • Rusztowaniem UN segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Montażem barier nitka prawa Ws-18
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego Wd-19
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie UN nitki prawej Ms-20
 • Rusztowaniem UN nitki prawej Ms-20
 • Zasypką ławy podpora A nitka prawa Ws-21
 • Izolacją korpusu i góry ław Ws-21 nitka prawa podpora B
 • Deskowaniem korpusu podpory A nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem płyty dennej Pz-53
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowePz-35a
 • Zbrojeniem płyt przejściowych Pz-35a
 • Wykonaniem muru oporowego przy obiekcie Wd-17
 • Wykonaniem muru oporowego M4.2 Ws-15
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod ławę A nitka lewa MS-20
 • Montażem wpustów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP dn200
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Dostawieniem nadstawek na wpustach kr.1.992-1.1003
 • Profilowaniem rowu i skarp na S-8 w km 532+000-532+600 str.P
 • Humusowaniem skarp, rowów i terenów płaskich w km 531+000-532+600
 • Magazynowaniem piasku na S-8 w km 535+000
 • Magazynowaniem piasku na S-8 w km 534+200
 • Profilowaniem poboczy i skarp na DD 08 w km 3+200-3+352
 • Profilowaniem poboczy i skarp na DD 11 w km 0+000-0+300
 • Nasypem na łącznicy 4.3 w km 0+100-0+300
 • Frezowaniem nawierzchni na starej S-8 w km 529+470-532+000
 • Rozbiórką podbudowy z kostki kamiennej w km 529+470-530+000