logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 15.01.2018r. do 21.01.2018r.

W okresie od 15.01.2018r. do 21.01.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem przepustów GRP
 • Demontażem podparcia tymczasowego pod przęsłem głównym KP-14
 • Montażem deski gzymsowej  na murze oporowym M4.1 i  M4.4 Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na prawej i lewej nitce obiektu Ws-15
 • Zbrojeniem UN segment środkowy przęsło 1-2 Wd-17
 • Deskowaniem UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-17
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie UN segment skrajny od Ostrowii przęsło 2-3 i 1-2
 • Montażem barier energochłonnych Wd-19
 • Zbrojeniem UN nitka lewa Ms-20
 • Montażem elementów sprężających UN nitka lewa  - rury osłonowe Ms-20
 • Wykonaniem podbudowy z płyt drogowych pod UN nitki lewej Ws-21
 • Demontażem deskowania UN nitki prawej Ws-21
 • Deskowaniem ciosów podłożyskowych podpora B nitka lewa Ws-21
 • Betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory A i B nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem pali pod oczep murów oporowych Ws-21
 • Zbrojeniem wnęk na bloki kotwiące UN nitki prawej Ws-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem skrzydła wlotu PZ43 NL
 • Montażem barier energochłonnych H1/W4/A na DD11 oraz DD13
 • Montażem barier na obiektach WS-12, WS-12A, MS-20, WS-18
 • Zbrojeniem kapy chodnikowej WS-25 SL
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Połączeniem Zb 26 - D26 z rur GRP DN 600
 • Posadowieniem studni D25, Os19.1, Sp19.1, D26,
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Rozbiórką igłofiltrów
 • Uzbrojeniem separatora, osadnika
 • Posadowieniem studni Do8.8, SW14.3