logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 15.04.2019r. do 21.04.2019r.

W okresie od 15.04.2019r. do 21.04.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Umocnieniem skarp i rowu
 • Wykonaniem ścieków skarpowych DD11
 • Profilowaniem skarp i pobocza
 • Wykopem rów
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5 wjazd i zawrotka ZB13
 • Podbudową AC 22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8 cm DD08 i DD11 Zjazdy
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 35/50, gr. 6 cm DD08 i DD11 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD08 i DD11 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD10 Zjazdy
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 50/70, gr. 8 cm DD12 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD12 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD14 i DD15 Zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm Zjazdy DD16
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5
 • Nasypem pobocze
 • Montażem siatki ogrodzeniowej typu żabianka
 • Montażem ogrodzenia typu autostradowego
 • Humusowaniem skarp
 • Wykonaniem linii P-7d DD11
 • Wykonaniem linii P-1a DD11