logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 17.04.2017r. do 23.04.2017r.

W okresie od 17.04.2017r. do 23.04.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem zbieraczy nr 11 i 12 i 13
 • ZB-26 Wykonywanie instalacji odwodnieniowej
 • Wykonaniem przepustów
 • Budową rurociągu z rur 2xRHDPE 40/3,7
 • Budową kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w ziemi
 • Budową kanalizacji z rur 2xRHDPEp110/6,3
 • Założeniem rury ochronnej na rurociągi 2xRHDPEp110/6,3
 • Budową studni SKR-2
 • Budową kanalizacji wtórnej w kanalizacji pierwotnej
 • Budową kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w kanalizacji
 • Budową rurociągu z rur 2xRHDPEp110/10 przewiert – (54)
 • Budową studni SKO-4g
 • Przełożeniem kabla światłowodowego
 • Wykonaniem złącza na kablu 24J
 • Nasypem na S-8 w km 533+000-533+300
 • Podbudową zasadniczą C8/10 w km 532+500-532+700
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440
 • Nasypem na S-8 w km 532+400-532+700 str.L
 • Podbudową pomocniczą C5/6 w km 530+980-531+250
 • Demontażem podparć belek prefabrykowanych UN nitki prawej Ms-12
 • Deskowaniem ścianek zaplecznych nitki lewej Ms-12
 • Zbrojeniem ścianek zaplecznych nitki lewej Ms-12
 • Montażem krawężnika na UN Md-12a
 • Zbrojeniem i deskowaniem schodów strona lewa KP-14
 • Rusztowaniem płyty UN nitki prawej Ms-16
 • Zbrojeniem kap chodnikowych UN Wd-19
 • Montażem krawężnika na UN Wd-19
 • Montażem deski gzymsowej na UN  Md-20a
 • Deskowaniem i betonowaniem ław pod mury oporowe Md-20a
 • Montażem murów oporowych wraz wykonaniem zasypki Md-20a
 • Izolacją grubą na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-35b
 • Izolacją grubą na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-43 strona prawa
 • Izolacją grubą na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-44 strona prawa
 • Izolacją grubą na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-45 strona prawa
 • Izolacją grubą na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-47 strona prawa
 • Warstwą ochronną na papie Pz-43 strona prawa
 • Warstwą ochronną na papie Pz-44 strona prawa
 • Warstwą ochronną na papie PZ-47 strona prawa
 • Deskowaniem i zbrojeniem płyty zespalającej Pz-45 strona prawa
 • Betonowaniem płyty zespalającej Pz-45 strona prawa
 • Deskowaniem i zbrojeniem płyty zespalającej Pz-41a
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ-41a
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe Pz-53 strona prawa
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Posadowieniem wpustu
 • Obsypaniem rury DN2200 D21.2-D21.3
 • Wykonaniem styków w studni D21.2, D21.3
 • Regulacją wpustu
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 250 na odc. kr1.1002, 03
 • Demontażem istn. kanalizacji deszczowej
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 536+460 – 536+560L; TG km 539+000-540+000; TG km 540+450 – 540 +580P; TG km 541+000 – 541+200P; DD16 km 0+700-1+100; DD16 2+100 - 2+250 w.1 i GWN
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 20 cm.: DD16 2+800 - 3+000; DD16 3+700 - 3+950; DD16 4+010 - 4+250; DD16 4+413 - 4+460
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyty zespalającej  MS 20C
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyt przejściowych MS 20B
 • Konstrukcją oporową WS 25 SP
 • Kotwami talerzowymi WS 25 SP
 • Izolacją ustroju niosącego z papy zgrzewalnej WD 25A
 • Nasypem z gruntu z wykopu: DD16 2+115 - 2+240
 • Nasypem z dokopu:  TG km 538+380-539+000; TG km 544+840 – 544 +872P, DD16 0+882 - 0+979, DD16 3+930 - 4+030
 • Podbudową z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 20 cm: DD15 1+160 - 1+870