logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 17.07.2017r. do 23.07.2017r.

W okresie od 17.07.2017r. do 23.07.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Zabudową kratek ściekowych w km od 535+000 do 537+000
 • Montażem wpustów na ustroju nośnym MS-12 nitka prawa
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego MS-12 nitka prawa
 • Montażem deskowania schodów KP-14 strona prawa
 • Ułożeniem betonu podkładowego pod oczep muru 4.1 i 4.4  WS-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem oczepu na murze 4.4 segment 1  WS-15
 • Betonowaniem oczepu na murze 4.4 segment 1  WS-15
 • Ułożeniem betonu podkładowego pod oczep muru 4.1 WS-15
 • Wykonaniem betonu ochronnego płyty przejściowej A nitka prawa WS-15
 • Deskowaniem oczepu na murze 4.1 segment 1 WS-15
 • Montażem deski gzymsowej na ustroju nośnym WS-15 60 mb (łącznie 120mb)
 • Zbrojeniem kap chodnikowych poza obiektem - na murach oporowych Ws-15
 • Demontażem rusztowania UN nitki prawej Ms-16
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej Ms-16
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej podpory A nitka lewa Ms-16
 • Zbrojeniem i deskowaniem dylatacji i gzymsu podpora B nitka lewa MS-16
 • Betonowaniem wnęk na bloki kotwiące 8szt MS-16 nitka prawa
 • Zbrojeniem i deskowaniem ciosów podpory 4 i 5 WD-17 (po 10szt)
 • Betonowaniem ciosów podpory 4 i 5 (po 10 szt)
 • Montażem rusztowania pod deskowanie ustroju nośnego WD-17 etap 1 segment skrajny od Ostrowi
 • Montażem deskowania UN WD-17 etap 1 segment skrajny od Ostrowi
 • Betonowaniem kapy chodnikowej na obiekcie WD-18A
 • Betonowaniem ław pod krawężnik zanikający WD-18A
 • Montażem krawężnika zanikającego WD-18A
 • Zbrojeniem i deskowaniem kap chodnikowych na skrzydełkach WD-19
 • Zbrojeniem przyczółka B nitka prawa WS-21
 • Deskowaniem przyczółka B nitka prawa WS-21
 • Zbrojeniem słupów podpory nr 3 WD-23
 • Deskowaniem słupów podpory nr 3 WD-23 (6szt)
 • Betonowaniem słupów podpory nr 3 WD-23 (6 szt)
 • Zbrojeniem przyczółka nr 1 WD-23
 • Deskowaniem  przyczółka nr 1 segment środkowy WD-23
 • Betonowaniem przyczółka nr 1 segment środkowy WD-23
 • Deskowaniem przyczółka nr 1 segment od Wyszkowa WD-23
 • Betonowaniem przyczółka nr 1 segment od Wyszkowa WD-23
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ35
 • Rozdeskowaniem wlotu PZ44a str. P z wykonaniem izolacji cienkiej
 • Wykopem pod prefabrykat PZ53 NL (dokończenie)
 • Szalowaniem i betonowaniem betonu niekonstrukcyjnego PZ53 NL
 • Ustawieniem prefabrykatów PZ53 NL
 • Zasypką i montażem paneli muru oporowego WS15 ściany 4.4 i 4.1
 • Zasypką i montażem paneli muru oporowego WS18 ściany E2 poziom 4
 • Montażem paneli muru oporowego WD17 podpora 5
 • Zasypką ławy fundamentowej WD23 podpora 1
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie Wd-19
 • Kolumnami JetGrouting
 • Obróbką studzienek
 • Rozbiórką PZ
 • Rozbiórką kostki
 • ZB 12-Beton C 8/10 dno i skarpy zbiornika
 • ZB 12-Rozkładanie bentomaty
 • ZB 13-Betonowanie płyty część 3 i 4
 • ZB 13-Zbrojenie skarp zbiornika
 • ZB 19-Zbrojenie płyty
 • ZB 21A - wykop z odwozem
 • Profilowaniem skarp rowów i pobocza DD11
 • Profilowaniem skarp rowów i pobocza DD8
 • Budową nasypu pobocza na DD8
 • Wywozem urobku z jet grouting
 • Budową nasypu WD17
 • Wykopem rowu na Ł 4.2 0+100-0+200
 • Budową nasypu S8 j. L 532+100-532+240
 • Wykonaniem nasypu z dokopu -  TG km 540+583 – 541+000 P; 543+600 - 545+500 L
 • WS 25 oś A  zbrojenie przyczółka
 • WS 25 Oś A szalowanie przyczółka
 • Humusowaniem skarp:   DD13
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej gr. 30cm:  544+840-544+100 L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp:    km 544+000-544+120 L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp:     km  543+830 - 543+940 L
 • Wykonaniem wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości długoterminowej 100/50 kN           
 • Montażem rur GRP DN 1800
 • Montażem osadnika i separatora (OS23a.1 i SP23a.1)
 • Regulacją wpustów żeliwnych w ciekach betonowych
 • Wpłukaniem igłofiltrów
 • Posadowieniem studni DN 2500 D21b.1, D21b.2
 • Regulacją włazów żeliwnych D400