logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.02.2018r. do 25.02.2018r.

W okresie od 19.02.2018r. do 25.02.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem słupów
 • Wbijaniem słupków bariery linowej pas rozdziału L2W4
 • Montażem bariery drogowej H1W3, H1W4 na dojazdach do obiektów WD-19 oraz WS-18
 • Rozwijaniem lin bariery L2W4
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Posadowieniem studni Sp17, Os17
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne mur 4.1 i 4.4 Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie Ws-15 nitka lewa
 • Deskowaniem oczepu segment 2 mur 4.2 Ws-15
 • Zbrojeniem UN segment środkowy przęsło 3-4 Wd-17
 • Betonowaniem UN segment środkowy Wd-17
 • Zbrojeniem Un segment skrajny od Ostrowa przęsło 1-2 Wd-17
 • Demontażem deskowania i rusztowania UN nitka lewa Ws-20
 • Montażem zbrojenia bloków kotwiących podpora A Ms-20
 • Montażem deskowania UN nitka lewa Ws-21
 • Montażem zbrojenia UN nitka lewa Ws-21
 • Montażem deskowania UN przęsło 1-2 segment środkowy Wd-23
 • Montażem zbrojenia UN przęsło 1-2 segment środkowy Wd-23
 • Montażem prefabrykatów PZ44 NL (elementy dolne i górne)
 • Betonem niekonstrukcyjnym pod prefabrykaty PZ45 NL
 • Montażem prefabrykatów PZ45 NL (elementy dolne)
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ44 NL
 • Nasypem za przyczółkami WD23
 • Demontażem kabli ziemnych
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Montażem wyposażenia separatora, osadnika
 • Posadowieniem wlotu Wo5.1
 • Posadowieniem studni D25.1 D25.2