logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 20.11.2017r. do 26.11.2017r.

W okresie od 20.11.2017r. do 26.11.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kopaniem trasy kablowej
 • Montażem fundamentów
 • Plantowaniem pasa dzielącego na S-8 w km 533+000-533+665
 • Nasypem na S-8 w km 533+950-534+000
 • Wymianą gruntu na S-8 w km 532+350-532+400 str.L
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45, gr. 28cm
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na skrzydełkach przy podporze A Md-12a
 • Betonowaniem kap chodnikowych na skrzydełkach przy podporze A MD-12a
 • Deskowaniem płyty pomostu Kp-14
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na murze 4.1 i 4.4
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne nitki prawej Ws-15
 • Wykonaniem izolacji płyty ustroju nośnego nitka prawa WS-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie Ws-15 nitka prawa
 • Betonowaniem warstwy betonu podkładowego pod płytę przejściowa za podporą D Ws-15 nitka lewa
 • Betonowaniem filarów podpory 2 WD-17 (3szt)
 • Montażem deski gzymsowej na prawej nitce UN Ms-20
 • Rusztowaniem pod deskowanie UN nitki lewej Ms-20
 • Deskowaniem UN nitki lewej Ms-20
 • Deskowaniem i zbrojeniem dylatacji modułowej podpory A nitka prawa MS-20
 • Deskowaniem i zbrojeniem dylatacji modułowej podpory B nitka prawa MS-20
 • Zbrojeniem UN nitki prawej Ws-21
 • Montażem wpustów, sączków oraz kotew talerzowych na UN nitka prawa WS-21
 • Wpuszczeniem splotów sprężających UN nitka prawa WS-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem przyczółka B nitka lewa WS-21
 • Zbrojeniem przyczółka A nitka lewa WS-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment skrajny od strony Ostrowii Wd-23
 • Betonowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment skrajny od strony Ostrowii WD-23
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment środkowy WD-23
 • Zbrojeniem UN segment środkowy Wd-23 przęsło 3-4
 • Wykonaniem podłoża z płyt betonowych pod UN segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Rusztowaniem pod deskowanie UN przęsła 3-4 segment od Ostrowii WD-23
 • Betonowaniem płyt przejściowych PZ37
 • Betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe PZ41 NL
 • Betonowaniem ławy muru oporowego S1 poziom 2 obiektu WS21
 • Murem oporowym obiektu WS21
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Montażem studni D24.2, Sp24.1, Os24.1, D25.2, D26.3, D27.2
 • Montażem osadników KPED
 • Montażem kanału GRP DN 600 Zb26-Sp26.1
 • Montażem kanału GRP DN 800 Zb14-D14.1
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Wykonaniem nasypu z dowozu S-8
 • ZB 15 - Wykop z odwozem
 • ZB 16 - Ułożenie betonu podkładowego. Beton C8/10
 • ZB 16 - Wykonanie próbnego obciążenia mikropali
 • ZB 16 - Ułożenie bentomaty
 • ZB 17 - Zbrojenie płyty dolnej
 • ZB 18 - Betonowanie skarp. Beton C25/30
 • ZB 23A - Dokończenie betonowania płyty dolnej. Beton C25/30
 • ZB 21A - Szalowanie i betonowanie przyczółka wylotowego ze zbiornika
 • ZB 26 - Szalowanie i betonowanie przyczółka wylotowego ze zbiornika
 • Izolacją ustroju niosącego z papy zgrzewalnej WS 25
 • Zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem MS 22 SL
 • Betonem klasy C25/30 - ścianka zapleczna WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyty przejściowe WS 25 SL
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Wbudowaniem nowych krawężników h=18cm z kotwieniem WS 25 SL
 • Betonem klasy C30/37 (B35) - wlot PZ 50
 • Modułowymi urządzeniami dylatacyjnymi WS 25 SL
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 539+200-539+400 L, 540+800-541+970 L
 • Wykonaniem wzmocnienia podłoża z MN, km 541+200 - 542+350 L
 • Wykonaniem podbudowy z betonu C5/6,  537+400-537+630 L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 543+000-543+575 L,
 • Wykopem rowu T-G 535+800 do 536+250
 • Plantowaniem pasa rozdziału 529+470 do 529+900
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • Nasypem W S-8, str P z wykopu 535+000 do 535+100
 • Humusowaniem pasa dzielącego 543+800-544+200
 • Humusowaniem skarp DD17 0+100-0+400L
 • Plantowaniem skarp:   km 543+020 - 543+200 L
 • Wykonaniem podbudowy  KŁSM, gr.20 cm  - DD13- zatoka km 2+250 L, km 2+350 L, zjazdy
 • Wykonaniem chodnika z kostki betonowej gr 8 cm - DD13, zatoka 3+850 L
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego - DD11, km 5+259 - 5+270 L
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego km 540+450-540+575 L
 • Wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2.5 MPa, gr. 25 cm
 • Podbudową z MN - 31,5/63, gr. 25 cm - DD11a , km 0+000-0+150
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, gr. 8 cm:  DD-08 2+520 - 3+200
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych
 • Betonem asfaltowy AC 16W 35/50, warstwa grub. 6 cm  - warstwa wiążąca:  DD-08 2+520 - 3+200
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Zapłukaniem igłofiltrów