logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 21.03.2016r. do 27.03.2016r.

W okresie od 21.03.2016r. do 27.03.2016r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • wykonaniem szalunków ław na obiekty inżynierskie,
  • wykonaniem linii elektrycznej między WS-15 a MS-16,
  • robotami porządkowymi i utylizacją gałęzi,
  • ustawieniem płotków herpetologicznych.