logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.01.2018r. do 28.01.2018r.

W okresie od 22.01.2018r. do 28.01.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem deski gzymsowej na murze oporowym M4.4 Ws-15        
 • Betonowaniem kap chodnikowych na prawej nitce UN Ws-15            
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na lewej nitce UN Ws-15            
 • Montażem zbrojenia pyty UN przęsło 1-2 segment środkowy Wd-17
 • Montażem deskowania UN przęsło 2-3 segment środkowy Wd-17            
 • Montażem rusztowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17    
 • Montażem deskowania UN przęsło 1-2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17    
 • Montażem podbudowy z płyt drogowych pod UN segment skrajny od Ostrowii Wd-17 przęsła 1-2 - 2-3
 • Montażem zbrojenia płyty UN segment środkowy przęsło 2-3 Wd-17
 • Montażem zbrojenia UN nitka lewa Ms-20
 • Montażem elementów odwodnienia na lewej nitce UN Ms-20 - wpusty i sączki
 • Montażem kotew talerzowych na prawej nitce UN Ms-20
 • Wykonaniem podbudowy z płyt drogowych pod UN strona lewa Ws-21
 • Montażem rusztowania pod UN strona lewa Ws-21
 • Montażem deskowania UN strona lewa Ws-21
 • Zbrojeniem wnęk na bloki kotwiące UN strona prawa Ws-21
 • Zbrojeniem pali pod oczep na murach oporowych Ws-21
 • Betonowaniem ciosów podłożyskowych podpora B nitka lewa Ws-21
 • Betonowaniem pali pod oczep muru oporowego Ws-21
 • Betonowaniem skrzydła wlotu PZ43 NL
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ47 NL
 • Budową nasypu WD23 podpora 4
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk 110
 • Budową studni kablowej SKO-4G
 • Założeniem rur ochronnych 4x RHDPEp 140/8,0 na budowaną kanalizację
 • Montażem opraw oświetleniowych
 • Montażem wysięgników
 • Stawianiem słupów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do8.7-Do8.8
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Rozbiórką igłofiltrów
 • Uzbrojeniem separatora, osadnika