logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.04.2019r. do 28.04.2019r.

W okresie od 22.04.2019r. do 28.04.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Profilowaniem skarp
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5
 • Umocnieniem dna rowu
 • poz. A. Acer campestre
 • poz. H. Betula pubescens
 • poz. W. Picea abies
 • poz. 8. Rhamnus catharica
 • poz. 11. Sorbaria sorbaria
 • poz 12. Salix eleagnos
 • poz. 13. Salix petrandra
 • poz. 15. Viburnum opulus
 • poz. 20. Parthenocissus Quinquefolia f. murorum
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 50/70, gr. 8 cm
 • Montażem "żabianki"
 • Montażem siatki autostradowej