logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.03.2019r. do 31.03.2019r.

W okresie od 25.03.2019r. do 31.03.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem słupków
 • Montażem znaków
 • Montażem tablic
 • Podbudową AC 22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8cm:  DD11
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 35/50, gr. 6 cm:  DD11
 • Warstwą wiążącą AC 16W, asfalt drogowy 50/70, gr. 8 cm:  DD12
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm:  DD11
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5 DD12 km 0+090 - 0+250
 • Wykopem rowu
 • Profilowaniem skarp i pobocza
 • Opornikiem zjazdy DD11
 • Umocnieniem rowów prefabrykatem
 • Montażem bariery U-12 DD8 przy MS12a
 • Profilowaniem terenu płaskiego
 • Opornikiem zjazdy DD11