logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 27.11.2017r. do 03.12.2017r.

W okresie od 27.11.2017r. do 03.12.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Deskowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ41
 • Betonowaniem warstwy ochronnej izolacji PZ37
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ47 NL
 • Murem oporowym MS20
 • Murem oporowym WS21
 • Izolacją płyt przejściowych i płyty zespalającej Pz-37
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego Ms-12 NL
 • Deskowaniem płyty pomostu Kp-14
 • Montażem deski gzymsowej Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne UN  nitka prawa Ws-15
 • Betonowaniem dylatacji modułowych na podporze A i B Ms- 20 nitka prawa
 • Montażem deski gzymsowej na prawej nitce obiektu Ms-20
 • Montażem wpustów na UN prawa nitka Ms-20
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego na UN nitka prawa Ms-20
 • Montażem krawężnika na UN nitka prawa Ms-20
 • Izolacją płyt przejściowych Ms-20 nitka prawa
 • Deskowaniem UN nitki lewej Ms-20
 • Rusztowaniem pod UN nitki lewej Ms-20
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN nitka prawa WS-21
 • Montażem wpustów, sączków i kotew talerzowych w UN nitki prawa Ws-21
 • Betonowaniem korpusu nitka lewa podpora B Ws-21
 • Zbrojeniem korpusu nitka lewa Ws-21 podpora A
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment środkowy Wd-23
 • Betonowaniem ławy podpory 2 segment środkowy Wd-23
 • Zbrojeniem filarów podpora 2 Wd-23
 • Betonowaniem UN segment środkowy przęsło 3-4 Wd-23
 • Rusztowaniem pod UN segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Deskowaniem pod UN segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • ZB 15 - Beton podkładowy dno i skarpy zbiornika. Beton C8/10
 • ZB 15 - Próbne obciążenie mikropali
 • ZB 17 - Betonowanie płyty dennej. Beton C25/30.
 • ZB 17 - Dokończenie zbrojenia płyty dennej
 • ZB 23A - Zbrojenie skarp zbiornika
 • Materacem geosyntetycznym z dwóch wartsw siatek na S-8 w km 532+320-532+400
 • Plantowaniem pasa dzielącego na S-8 w km 532+560-533+000
 • Nasypem na S-8 w km 533+950-534+030
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • Budową nasypu 533+950 do 534+025
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, gr. 15 cm. Zjazdy DD16 km 1+800-2+600
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 31.5/63,  grub. 25 cm. Zjazdy DD16 km 1+800-2+600
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu km 543+050 - 543+400 pas dzielący  
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 540+400-540+575L, km 540+950 - 541+200 L
 • Wykonaniem podbudowy z MN - 31,5/63, gr 25 cm , DD11a - km 0+150-0+485,89
 • Wykonaniem podbudowy z betonu C5/6,  537+400-537+495 L , 536+485 + 536+950 L
 • Humusowaniem pasa dzielącego 544+300-544+650
 • Humusowaniem skarp i terenu płaskiego 543+000-543+300 L
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Wbudowaniem nowych krawężników h=18cm z kotwieniem WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta górna MS 22 SL
 • Betonem klasy C25/30 (B30) - płyty przejściowe WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyty przejściowe WS 25 SL
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Montażem osadników KPED
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Posadowieniem studni D13.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb13-Sp13.1
 • Montażem balustrad na przepuście PZ-31A
 • Montażem balustrad na przepuście PZ-33A
 • Montażem balustrad na przepuście PZ-35B
 • Montażem balustrad na przepuście PZ-35
 • Montażem balustrad na przepuście PZ-37
 • Montażem balustrad na przepuście PZ-39A
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, gr. 8 cm:  DD-10 0+000-0+080; 0+300-0+410; 0+990-1+102; DD-08 2+270-2+475;  Zjazd do Poręba Kocęby
 • Betonem asfaltowym AC 16W 35/50, warstwa grub. 6 cm  - warstwa wiążąca:  DD-10 0+000-0+080;  0+300-0+405, 0+985-1+102;  DD-09  0+000-0+375;
 • Plantowaniem pasa dzielącego
 • Ułożeniem geosyntetyku  Ł.5.3, km 0+070 - 0+155
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 40 cm. W km 541+900 - 541+950 L