logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 28.03.2016r. do 03.04.2016r.

W okresie od 28.03.2016r. do 03.04.2016r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • wykopem na WS-15,
  • robotami porządkowymi po wycince i utylizacją gałęzi,
  • odhumusowaniem (DD08, DD10, DD12 i MOP Przyjmy),
  • robotami przygotowawczymi - ustawiane wytwórni betonowej.