logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 28.08.2017r. do 03.09.2017r.

W okresie od 28.08.2017r. do 03.09.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grounting
 • Wykonaniem kanału GRP DN300 na odc. Do9.8 - Do9.11
 • Wykonaniem kanału GRP DN800 na odc. SW12.1 - SW12.2
 • Regulacją wpustów
 • Montażem wpustów
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Montażem studni Do9.9, Do9.10, Do9.11
 • Budową nasypu z dowozu TG str L, 529+800 do 530+500
 • Odhumusowaniem TG str L
 • Zbrojeniem nasypu geosyntetykiem
 • Obróbką studzienek
 • Montażem prefabrykatów PZ31 NL
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ31 NL
 • Wykopem pod przepust PZ33 NL
 • Zasypką i zbrojeniem muru oporowego WS15 ściana 4.2 i 4.3
 • Zasypką przyczółka nr1 obiektu WD17
 • Wykonaniem żywicy na kapach MD-12A
 • Wykonaniem żywicy na kapach MS-12 n lewa
 • Wykonaniem żywicy na kapach MS-12 n prawa
 • Ułożeniem płyt pod pochylnię strona prawa KP-14
 • Demontażem deskowania schodów strona lewa KP-14
 • Betonowaniem oczepu na murze segment nr 6 WS-15
 • Deskowaniem oczepu na murze segment nr 7 WS-15
 • Betonowaniem oczepu na murze segment nr 7 WS-15
 • Montażem deski gzymsowej WS-15 n lewa i prawa
 • Zbrojeniem UN segment od Ostrowi przęsło 4-5 WD-17
 • Betonowaniem UN od Ostrowi przęsło 4-5 WD-17
 • Rusztowaniem UN segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Wykonaniem odwodnienia liniowego  WD-19
 • Wykonaniem izolacji ławy fund A nitka lewa MS-20
 • Zasypką ławy fundamentowej A nitka lewa MS-20
 • Montażem zbrojenia ławy fund B nitka lewa MS-20
 • Deskowaniem ławy fund B nitka lewa MS-20
 • Betonowaniem ławy fund B nitka lewa MS-20
 • Pierwomontażem deskowania UN MS-20 nitka prawa
 • Deskowaniem UN MS-20 nitka prawa
 • Deskowaniem przyczółka A nitka prawa WS-21
 • Zbrojeniem przyczółka A nitka prawa WS-21
 • Betonowaniem przyczółka A nitka prawa WS-21
 • Demontażem deskowania przyczółka A nitka prawa WS-21
 • Zasypką ławy nr 3 WD-23
 • Tłokowaniem-czyszczeniem gazociągu, hermetycznym wstrzymaniem przepływu, prace spawalnicze/spoiny gwarantowane, włączenie nowego odcinka do czynnej sieci gazowej DN250. Zaślepianiem armatury TDW.
 • Nasypem na S-8 w km 529+470-530+700 str.L
 • Rozbiórką podbudowy betonowej na S-8 w km 531+000-531+300, 532+200-532+900
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej na S-8 w km 531+000-531+300, 532+200-532+900
 • Wywozem urobku z Jet-grouting
 • Rozbiórką podbudowy z kostki kamiennej na S-8 w km 532+200-532+900
 • Nasypem na Gazie
 • Profilowaniem skarp, poboczy i rowów na DD 11 w km 0+300-0+600
 • Frezowaniem nawierzchni asfaltowej na S-8 w km 534+900-536+800
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 537+400-538+100L; TG 543+600 - 545+200
 • Wykonaniem podbudowy z MN gr 20 cm: DD13, km 2+200-3+600
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej gr. 8 cm: DD13 km 2+200-3+960; DD16 km 0+025-0+425
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm: DD13 km 2+200-3+960; DD16 km 0+025-0+425
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm: DD14 km 1+250-1+750; DD15 km 0+025-0+300
 • Montażem szalunków płyty ustroju nośnego WS 25 SL
 • Montażem łożysk WS 25 SL
 • Betonowaniem płyty zespalającej oraz płyty przejściowej PZ 45B
 • Rozbiórką podbudowy z betonu: TG 538+100-538+400 L
 • Rozbiórką podbudowy z kruszywa: TG km 538+100-538+400 L; TG km 545+400 - 545+582
 • Zdjęciem warstwy humusu: TG km 545+170-545+270 str. L
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN: TG 544+580-544+670 L w.9   
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych
 • ZB 12 - Szalowanie skarp
 • ZB 19 - Zbrojenie skarp
 • ZB 21A - Układanie bentomaty
 • ZB 25 - Wykańczanie skarp zbiornika
 • ZB 27 - Montaż oczepu na ściance Larssena
 • ZB 27 Szalowanie płyty dennej
 • ZB 27- Betonowanie płyty dennej. Beton C25/30.