logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.02.2016r. do 06.03.2016r.

W okresie od 29.02.2016r. do 06.03.2016r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • wycinką drzew i krzewów,
  • przygotowaniem zaplecza budowy "Dybki"