logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.04.2019r. do 05.05.2019r.

W okresie od 29.04.2019r. do 05.05.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

  • Umocnieniem dna rowu ściekiem korytkowym
  • Ściekiem skarpowym
  • Wykopem rowu na DD8
  • Profilowaniem skarp i terenu płaskiego na DD8