logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 30.04.2018r. do 06.05.2018r.

W okresie od 30.04.2018r. do 06.05.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dnia i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Mieszaniem i wywozem popiołów z MOP na nasyp S8 534+000-534+200 L i P
 • Betonowaniem słupków pod ogrodzenia
 • Kopaniem rowów pod ogrodzenia
 • Budową nasypu z mieszanki popiołowo-piaskowej Tg oraz L4.2 i L4.3
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C8/10 gr 20cm
 • Wykopem w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem  obiekt  WD25B
 • Montażem krawężnika na oczepach murów oporowych Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepu na murze oporowym M4.3 Ws-15
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych na murach M4.1 i M4.4 obiektu Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na murze M4.2 Ws-15
 • Montażem krawężnika na prawej i lewej nitce UN Ms-16
 • Betonowaniem płyty ustroju nośnego segment skrajny od Wyszkowa przęsło 1-4 obiekt Wd-17
 • Montażem krawężnika na lewej nitce UN Ws-18
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową przy podporze A nitka lewa Ms-20
 • Betonowaniem płyty przejściowej na podporze B nitka lewa Ms-20
 • Betonowaniem oczepu na murze S-1 Ws-21
 • Montażem krawężnika na murze S1 WS-21
 • Demontażem deskowania ścianki zaplecznej na podporze B nitka lewa Ws-21
 • Wykonaniem podbudowy z płyt pod rusztowanie UN WD-23 segment od Wyszkowa
 • Montażem rusztowania pod UN segment skrajny Wd-23 przęsło 2-3
 • Betonowaniem płyty zespalającej Pz-45 nitka lewa
 • Zasypką przepustu Pz-45 nita lewa
 • Zbrojeniem zbiornika Zb-22
 • Deskowaniem płyty dennej Zb-22
 • Zbrojeniem płyty na skarpach Wd-23
 • Profilowaniem skarp, rowu i terenu płaskiego S8 535+700-536+200 P
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe Pz-45
 • Plantowaniem skarp TG str L
 • Wykopem rowów TG str L
 • Humusowaniem skarp i terenów płaskich: 533+100 - 533+400 P,  536+600 - 536+750 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu: 540+450 - 540+741
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: 538+900 - 539+400, 540+450 - 540+741
 • Podbudową pomocniczą z betonu C5/6 grubości 15cm:  536+880 - 537+050, 537+165 - 537+215 L